Podnikatelský úvěr


Je určen pro fyzické osoby, podnikatele nebo pro právnické osoby.
Účelem je financovat podnikatelskou činnost.

Naše služby


 • Na začátku podnikání
 • Vyplacení exekuce
 • Úvěr na krátkou dobu
 • Záznam v úvěrových registrech
 • Peníze rychle
 • Nemůžete doložit všechny příjmy
 • Optimalizované daňové přiznání

Jste na začátku podnikání, takže ještě nemáte historii výsledků? To umíme řešit.

Po 2 letech úspěšného podnikání je většinou možné získat úvěr od banky. Až přijde ta chvíle, rádi Vám pomůžeme úvěr od nás přefinancovat.

 • Společně s Vámi posoudíme Vaši skutečnou schopnost splácet.
 • Při posuzování Vašich příjmů z podnikání budeme vycházet z Vašeho podnikatelského záměru.
 • Zajímá nás reálnost předpokladů Vašeho podnikatelského záměru.
 • Pomohou nám Vaše dosavadní výsledky, byť by byly za krátkou dobu.
 • Zohledníme Vaše zkušenosti.

Potřebujete vyplatit exekuci nebo více exekucí?

Exekuce umíme vyplatit během 1-2 dnů.

 • Spolupracujeme také s renomovanou právní kanceláří AMGA.
  • Dlouhodobě se zabývá právní problematikou exekucí a vykonává praktické kroky s nimi spojené.
  • Podílela se na úspěšném vyplacení desítek exekucí.
 • Potřebujeme od Vás vyčíslení Vašich exekucí. Pokud nám dáte plnou moc, můžeme si je obstarat sami.

Potřebujete úvěr na krátkou dobu?

Podmínky pro předčasné splacení můžeme nastavit podle očekávaného příjmu na splacení úvěru. Např. při splacení úvěru z prodeje nemovitosti lze nastavit období 2 měsíců, během kterých můžete úvěr splatit bez jakýchkoliv poplatků, pouze s naběhlým úrokem do okamžiku zaplacení.

 • Potřebujete překlenout krátké období, než dorazí očekávaný příjem ke splacení úvěru ...
 • ... přitom nemáte chuť čekat měsíc, nebo déle, a absolvovat náročné administrativní úkony.
 • Projdeme společně informace od Vás k tomu očekávanému příjmu a případně podklady, které k němu máte.
 • Požadujeme měsíční splátky úroku. Společně posoudíme Vaši reálnou schopnost je splácet.

Máte záznam v úvěrových registrech? To umíme řešit, pokud nám to vysvětlíte.

Po 4 letech bezchybného splácení je většinou záznam smazán. Pak lze opět získat úvěr od banky. Až přijde ta chvíle, rádi Vám pomůžeme úvěr od nás přefinancovat.

 • Projdeme společně Váš výpis z registru.
 • Vysvětlíte nám okolnosti, za kterých záznam vznikl.
 • Je společným zájmem, aby měsíční splátky našeho úvěru byly včasné a úplné ...
 • ... proto nás zajímá, jaká změna u Vás nastala od doby záznamu v registru.

Ozveme se Vám během 24 hodin (1 pracovního dne).

1+1+7. Během 1 pracovního dne po odeslání poptávky se s Vámi spojíme. Během 1 pracovního dne od dodání podkladů Vám předložíme nabídku na financování. Během 7 dnů můžete mít peníze na účtu.

 • Nabídku na financování Vám předložíme během 24 hodin (1 pracovního dne) od dodání podkladů.
 • Peníze můžete mít na účtu do 7 dnů.

Nemůžete doložit všechny příjmy? To umíme řešit.

Jednak jsou naše úvěry zajištěné nemovitostí a jednak nás zajímají Vaše skutečné příjmy.

 • Nebudeme Vás zatěžovat zbytečnými administrativními úkony, budeme společně s Vámi posuzovat Vaši skutečnou schopnost splácet.
 • Při posuzování schopnosti splácet vycházíme zejména z informací od Vás.
 • Podklady, které máte k dispozici, mohou zrychlit jednání pro Vás i pro nás.
 • Upřednostňujeme elektronickou komunikaci.
 • Některé informace zpřesňujeme a kontrolujeme z externích zdrojů.

Optimalizujete daňové přiznání?

To umíme řešit, zajímá nás Vaše skutečná schopnost splácet.

 • Vaši skutečnou schopnost splácet budeme posuzovat společně s Vámi.
 • Můžeme vyjít z Vašeho daňového přiznání a Vašich komentářů k reálným peněžním tokům.

Pošlete nám svou poptávku


Zkontrolovat a odeslat

Kalkulačka


Výpočty vycházejí ze základních sazeb, Vaše splátka může být vyšší nebo nižší (záleží na nemovitosti, příjmech, typu žadatele - občan/ podnikatel).

Dokumenty ke stažení